KVKK Bilgilendirme

Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için çok önemli. Bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler uyarınca şirketimizle paylaşmış olduğunuz her türlü bilgi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü, mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Kişisel verilerinizi; çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, sizin için uygun ürün, proje ve hizmetleri belirlemek, bunları kişiye özel getirerek elektronik posta, SMS, MMS ve faks yoluyla beğeninize sunmak, promosyon ve kampanyalardan haberdar etmek, basılı bültenler, dergiler ve bu kampanyalara dair yazılar göndermek, anket ve oylamalar ile düşünce ve görüşlerinizi almak, sizi ilgilendiren güncel şirket politikalarını aktarmak, özel gün kutlamalarında bulunmak, sizleri çekiliş ve yarışmalara dahil etmek, hediye verilmesi, ziyaretçi profillerini belirlemek, sizlerden gelen soruların cevaplandırılması, istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla işliyoruz.   Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 8/2 maddesi uyarınca, …’ 5. maddesinin ikinci fıkrasında ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halleri’ hariç yurtiçinde,   6698 sayılı Kanunun 9/2 maddesi uyarınca ‘ Kişisel veriler, 5. maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;  

a) Yeterli korumanın bulunması,  

b) Yeterli korumanın bulunmaması

durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması…’  halleri hariç yurt dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.  

İşbu kanunun uygulamasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak aşağıda sayılan şekillerde bizlere iletebilirsiniz. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartalar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yine kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun sürelerde ve koşullarda saklanmaktadır.   Şirketimiz 6698 sayılı kanunda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile işbu bilgilendirme formunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.   http://www.arogrup.com/kvkk_bilgilendirme.php linkini tıklayarak web sitemizi ziyaret eden her bir ziyaretçi tüm şartları okumuş  ve kabul etmiş sayılır.